ТЕ_

Помпи за чиста вода
Напояване

TEF_ & TEW_

Високонапорни помпи
За чиста вода
Гасене на пожари

TDS_

Помпи за полукална (мътна) вода с примеси от твърди частици до 20 mm

TED_

Помпи за кална вода с примеси от твърди частици до 35 mm

TD_

Диафрагмена помпа за септични ями, бентонит, кални, тинести и песъчливи суспензии