Family-12

Помпата е специално разработена за подсушаване на плоски повърхности, по покриви, в гаражи, паркинги, подлези, басейни и др.

 • ø Изходящ отвор: 25
 • Мощ. на двиг. kW: 0,1
 • Полюси: 2
 • Импелер: Вихров
 • Термозащита: Вградена
 • Разпределение на потока: Горно изпомпване

GPN

Шламови помпи за работа в тежки условия и при наличие на много пясъци.

 • ø Изходящ отвор: 80 • 100
 • Мощ. на двиг. kW: 5,5 - 22,0
 • Полюси: 4
 • Импелер: Вихров
 • Термозащита: Вградена
 • Разпределение на потока: Странично изпомпване (спираловиден поток)

GSZ

Високонапорни помпи с голям дебит и 4-полюсен ел.мотор, който удължава срока на експлоатация

 • ø Изходящ отвор: 250
 • Мощ. на двиг. kW: 75,0
 • Полюси: 4
 • Импелер: Вихров
 • Термозащита: Вградена
 • Разпределение на потока: Странично изпомпване (спираловиден поток)

HS

Малки дренажни помпи (спирален тип) - за общо приложение в строителството

 • ø Изходящ отвор: 50 • 80
 • Мощ. на двиг. kW: 0,4 • 0,75
 • Полюси: 2
 • Импелер: Вихров
 • Термозащита: Вградена
 • Разпределение на потока: Странично изпомпване (спираловиден поток)

HSD

Преносима помпа с агитатор за шламове и бентонитни разтвори

 • ø Изходящ отвор: 50
 • Мощ. на двиг. kW: 0,55
 • Полюси: 2
 • Импелер: Вихров
 • Термозащита: Вградена
 • Разпределение на потока: Странично изпомпване (спираловиден поток)

KRS

Високотехнологични дренажни помпи за работа в тежки условия. 4-полюсният ел.двигател гарантира отлична работа.

 • ø Изходящ отвор: 100 - 250
 • Мощ. на двиг. kW: 3,0 - 22,0
 • Полюси: 4
 • Импелер: Вихров
 • Термозащита: Вградена
 • Разпределение на потока: Горно изпомпване (страничен поток)