Щипки за първично разрушаване на бетон и метални конструкции

Ротация 360°; два хидравлични цилиндъра; структура изцяло от HARDOX и WELDOX.

 

Технически данни
RS 500
RS 1000
RS 1500
RS 1800
RS 2000
RS 2500
Тегло на багера (ton)
4-10
12-16
16-22
22-30
30-40
30-50
Тегло на щипката (Kg)
380
1150
1400
1900
2200
2900
Макс.налягане (bar)
250
300
300
310
320
320
Макс.дебит (L/min)
30-50
220
220
240
260
260-300
Сила на стискане на върха (ton)
50
90
100
120
140
160
Сила на стискане на резците (ton)
80
135
140
160
180
200
Дебит за ротацията (L/min)
1-2
30-40
30-40
30-40
30
40-50
Налягане за ротацията (bar)
20
70-80
70-80
70-80
70-80
90-100
A (mm)
1020
1700
2100
2300
2300
2700
B (mm)
310
400
510
630
680
850
C (mm)
405
600
710
840
920
1100
D (mm)
750
1100
1150
1170
1500
1530