Щипки с ротация за първично и вторично разрушаване (pulvelizer)

Ротация 360°; стомана HARNOX 400; сменяеми резци за метал; напълно защитен хидр. цилиндър.

 
Технически данни
RV 16
RV 20
RV 28
RV 38
Тегло на багера (ton)
16-20
21-28
28-40
35-60
Тегло на щипката (Kg)
1600
2000
2800
3800
Макс.налягане (bar)
310
320
330
330
Макс.дебит (L/min)
220
260
300
320
Сила на стискане на върха (ton)
135
150
170
190
Сила на стискане на резците (ton)
180
200
230
250
Дебит за ротацията (L/min)
30-40
30-40
50-60
50-60
Налягане за ротацията (bar)
70-80
70-80
90-100
90-100
A (mm)
680
760
910
1050
B (mm)
2130
1950
2460
2780
C (mm)
490
500
550
600
D (mm)
200
200
240
240