Машини за замазки, мазилки, саморазливни подове и торкрет

HD50T
до 6 m3/h
Машина за замазка 
с вграден компресор.
Дизелова

HE260T
до 6 m3/h 
Машина за замазка
без компресор.
Електрическа

VARIO
до 45 l/min
Машина за готови варови и циментови разтвори
със зърнометрия до 6 mm
Подходяща за торкрет.
Електрическа

QUATTRO
до 50 l/min
Машина за гипсови шпакловки,
саморазливни подове и лепила.
Електрическа


V2
до 60 l/min
Шнекова помпа за сухи смеси и готови разтвори до 6 mm.
Дизелова

P5
до 60 l/min
Бутална помпа за сухи смеси и готови разтвори със зърнометрия
до 6 mm
Подходяща за торкрет.
Дизелова / Електрическа

V1
до 10 m3/h 
Шнекова помпа за готови разтвори до 10 mm.
Подходяща за торкрет.
Електрическа

V3
до 12 m3/h 
Шнекова помпа
за готови разтвори
до 10 mm.
Подходяща за торкрет.
Дизелова