Компресори ATMOS

Преносими бутални компресори с директо куплиране
от 240 до 550 l/min
Преносими бутални компресори с ремъчна предавка
от 200 до 810 l/min

Мобилни винтови компресори - дизелови
от 1.4 до 30.0 m³/min

Стационарни винтови компресори - електрически
от 2.5 до 44.0 m³/minATMOS
100-годишен опит в производството на компресори
 
Заводите ATMOS са едни от най-старите в Евроа, с огромен  опит и традиции в производството на сложно компресорно оборудване, отговарящо на съвременните изисквания за качество и надеждност.

История :
·   1899 год – основаване на завода
·   1948 год – национализация на предприятието
·   1950 год – ATMOS пуска първия бутален компресор
·   1965 год – завода става част от холдинга SKODA Plzen
·   1987 год – начало на производството на винтови компресори
·   1955-1983 год – произведен е 75 000-ния  бутален компресор с капацитет          10 м3/мин под търговската марка SKODA (PKD 6, PKD 12)
·   1993 год – приватизация на завода и възстановяване на името ATMOS
·   1994-2006 год – производство на цялата гама винтови компресори с мощност от 4 до 250 кW
·   2002 год – започва производството на дизелови генератори за електрически ток.

В условия на голяма конкуренция, към днешна дата  заводът отделя голямо orologi replica svizzeri внимание на качеството и надежността на продукцята.

Винтовите двойки са произведени с оборудване доставено от немската компания LIEBHERR. Всеки детайл преминава през индивидуален качествен контрол. Следват прецизни настройки и крайни тестове. Всичко това гарантира високото качесто и дългия работен ресурс на всяка винтова двойка, която е основен възел в съвременните компресори.